WELKOM BIJ TAALVERHAAL!

 

Taalverhaal biedt info(sessies), workshops, trainingen voor ouders en begeleiders van kinderen tussen 0 en 5 jaar rond het bevorderen van de taalontwikkeling.
Concreet wil dit zeggen dat ouders en begeleiders zeer bruikbare, efficiënte en wetenschappelijk onderbouwde handvatten en strategieën aangereikt krijgen die helpen de taal te stimuleren bij dagdagelijkse activiteiten thuis, in de klas of in de (kinder)opvang.

 

Taalverhaal versterkt iedereen die wil werken aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. We gaan voor niets minder dan een toekomst vol gelijke taalkansen voor iedereen! 

 

Waarom Taalverhaal? 

We zien steeds meer taalachterstand en we lezen er veel over in de media (taalachterstand in kinderopvang en kleuterscholen). Taalverhaal wil ervoor zorgen dat kinderen op het juiste taalniveau aan de basisschool kunnen beginnen. Het is nodig om ouders en begeleiders bewust te maken van hun rol en impact die zij hebben op de taalontwikkeling. 

 

 ✔︎ Taalontwikkeling gaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat we praten en communiceren met onze kinderen (hiermee wordt bedoeld: in interactie gaan, niet enkel zelf praten). Veel mensen zijn zich nog niet bewust van de impact die ze hebben op de taalontwikkeling van kinderen.

 

 ✔︎ De eerste duizend dagen in het leven van een kind - van de zwangerschap tot het tweede levensjaar - zijn van enorm belang voor de taalontwikkeling. Een goede taalontwikkeling legt de basis voor een kansrijke start. Jonge hersenen zijn als een spons - door héél erg vroeg te starten met het bevorderen van de taalontwikkeling, leg je een sterk fundament voor de school én het leven.


 ✔︎ Taalverhaal is ontstaan uit de overtuiging dat je begint bij de basis van taalverwerving en dat taalgroei mogelijk is door de kwaliteit en kwantiteit van interactie die ouders en begeleiders hebben met kinderen.

 

 ✔︎ Hoe vroeger ouders en begeleiders starten met het stimuleren van de taalontwikkeling, hoe beter de uitkomsten en succes op verschillende domeinen in het latere leven: geletterdheid (lezen en schrijven begint bij praten), vriendschappen sluiten, wiskundige begrippen begrijpen, samenwerken, gevoelens verwoorden,... Kortom alle vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

 

 

Wie is Taalverhaal? 

Ik ben Veronique Verhofstede van Taalverhaal. Als taalpedagoog ben ik gepassioneerd door hoe kinderen groeien in het vroege taalleren. Ik heb 10 jaar ervaring als pedagoog (afgestudeerd aan Universiteit Gent - gewerkt in Sint-Lievenspoort te Gent en KOCA te Antwerpen) met kinderen met communicatieve beperkingen en hun context. Momenteel werk ik voor Ligo (centrum voor basiseducatie) waarbij ik in contact kom met zeer kwetsbare doelgroepen en ervaring heb met lesgeven onder andere Nederlands als tweede taal. Enthousiast en duidelijk lesgeven daar sta ik voor! Ik ben binnen Ligo ook de brug tussen lesgevers, beleid en partnerorganisaties. Kwaliteitsvol samenwerken dat is wat ik graag doe en belangrijk vind! Verder ben ik mama van 2 dochters. Ik pas de strategieën van Hanen toe in mijn dagdagelijkse taal en spel met hen. De impact op hun taalgroei is enorm! 

 

Hanen®?

Taalverhaal werkt met onder andere met wetenschappelijk onderbouwde Hanen® programma's. 

 

Door bij de basis van taalverwerving te starten zetten Taalverhaal en Hanen in op: 

  • Preventie van taalachterstand voor kinderen met een risico op taalachterstand of Nederlands als tweede taal. 
  • Vroegtijdige taalinterventie voor kinderen met een taalachterstand. 
  • Verrijking van de taal voor kinderen zonder taalproblemen. 

 

 

Wil jij ook meer weten over de taalontwikkeling thuis, in de kinderopvang of in de peuter/kleuterklas of heb je een andere vraag rond taalontwikkeling of taalstimulerende activiteiten? 

Ontdek mijn aanbod voor begeleiders of gezinnen.

Roep de BoekenBakFiets op.

Meer weten over Hanen® en Taalverhaal?

Een vraag, suggestie of samenwerking? 

 

Taalverhaal is voornamelijk actief in het Waasland -  Prijzen zijn gebaseerd op vragen binnen deze regio. Vragen buiten de regio mogen steeds gesteld worden.